General Aviation - Tomasz Antoniewski
86-200 Chełmno
Plac Wolności 5m50
E-mail: Tomek.aero@gmail.comW związku z realizacją przez firmę General Aviation-Tomasz Antoniewski następujących projektów:

1. "OPRACOWANIE SYSTEMU I STRUKTURY POŁĄCZENIA POMOCNICZEGO, ELEKTRYCZNEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO Z GŁÓWNĄ JEDNOSTKĄ HYBRYDOWĄ"

2. "OPRACOWANIE DEDYKOWANEGO ALGORYTMU ZARZĄDZANIA ROZPŁYWEM ENERGII DLA ZINTEGROWANEGO I WYIZOLOWANEGO HYBRYDOWEGO SPALINOWO-ELEKTRYCZNEGO ZESPOŁU NAPĘDU"

3. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ OSI NAPĘDOWEJ ZINTEGROWANEGO I WYIZOLOWANEGO HYBRYDOWEGO SPALINOWO-ELEKTRYCZNEGO ZESPOŁU NAPĘDU"


w ramach: "Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy".

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.
Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu, w załączeniu przesyłam zapytania ofertowe wraz z formularzami ofertowymi.

Tym samym chciałbym zaprosić do składania ofert.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe nr 1
Zapytanie ofertowe nr 2
Zapytanie ofertowe nr 3

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1
Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2
Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 3


W związku z realizacją przez firmę General Aviation-Tomasz Antoniewski badań pn. "Prace B+R nad uniwersalnym, zintegrowanym i wyizolowanym hybrydowym spalinowo-elektrycznym zespołem napędowym do lekkich pojazdów, statków i łodzi" w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń - realizowanego w ramach:

Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,

Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,

Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu,

poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dotyczące wykonania następujących zadań:

1. Stworzenie koncepcji i weryfikacja symulacyjna struktury i projektu mobilnego, hybrydowego układu napędowego
2. Opracowanie i badania symulacyjne innowacyjnego, dedykowanego przekształtnika energoelektronicznego w technologii węglika krzemu
3. Wykonanie i badania laboratoryjne innowacyjnego, dedykowanego przekształtnika energoelektronicznego w technologii SiC

Tym samym chciałbym zaprosić do składania ofert.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe nr 1
Zapytanie ofertowe nr 2
Zapytanie ofertowe nr 3

Formularz ofertowy nr 1
Formularz ofertowy nr 2
Formularz ofertowy nr 3

Info o wynikach konkursu nr 1
Info o wynikach konkursu nr 2
Info o wynikach konkursu nr 3